EN / BG
Тел.: +359888575169
Факс: +35942628682

Екип

Адвокат Христо Маринов

Управлящ съдружник

Магистър по право
Магистър по икономика специалност “Държавно управление и администрация”.

Основни сфери на дейност:

 • Енергетика и правната рамка свързана с енергийния отрасъл,
 • търговското право,
 • корпоративното право,
 • търговска несъстоятелност,
 • данъчното и финансово право,
 • банково право и кредитиране,
 • инвестиции и инвестиционно проектиране,
 • строителство и недвижими имоти,
 • регионално планиране,
 • държавно управление и администрация.

За контакти:
htmarinov@marinovandpartners.com

Адвокат Деяна Арсова

Управляващ съдружник

Магистър по право

Основни сфери на дейност:

 • търговското право,
 • наказателно право,
 • здравеопазване,
 • обществени поръчки,
 • банково право и кредитиране
 • административно право
 • търговска несъстоятелност
 • данъчното и финансово право
 • вещно право
 • семейно и наследствено право
 • Енергетика

За контакти:
darsova@marinovandpartners.com

Адвокат Росица Аянова

Съдружник

Магистър по право

Основни сфери на дейност:

 • търговското право,
 • административно право
 • търговска несъстоятелност,
 • вещно право,
 • семейно и наследствено право

За контакти:
rayanova@marinovandpartners.com

Иванка Атанасова

Адвокатски сътрудник
Технически сътрудник

За контакти:
vatanasova@marinovandpartners.com