EN / BG
Тел.: +359888575169
Факс: +35942628682

За Нас-20151207_120639

За нас

Ние сме колеги адвокати, работещи от дълги години заедно, на базата на взаимно уважение,взаимопомощ и опит. Основаването на адвокатското дружество през 2014 год., само предаде завършен характер на нашата съвместна дейност.Дейността на Адвокатско дружество Маринов и Партньори е насочена преди всичко върху предоставянето на квалифицирана и авторитетна юридическа помощ и услуги на български и чуждестранни клиенти при осъществяване на техните проекти и търговска дейност в България.

Ние предлагаме на нашите клиенти и разнообразна гама от редица консултанстски услуги, основаващи се на големия и ползотворен опит на съдружниците в дружество в различни сфери на държавната администрация, икономическия и стопански живот през годините в Република България.Ние оказваме съдействие и консултираме български и чуждестранни клиенти по разнообразни въпроси, свързани с Националното ни законодателство, с правото на Европейския съюз и с техните интереси в страната ни. При осъществяването на нашата дейност, ние залагаме на висок професионализъм, етика, морал,лоялност.