EN / BG
Тел.: +359888575169
Факс: +35942628682

Новини

16-05-2018
Парламентът прие на първо четене промените в Закона за обществените поръчки.С измененията в закона се ограничават възможностите за обжалване на обществените поръчки пред съда.Поправките задължават жалбоподателите да доказват, че могат да бъдат реален изпълнител на такава поръчка.Внесените изменения ще задължат жалбоподателите да доказват, че могат да бъдат реален изпълнител на поръчката.Ако обжалването е неоснователно, виновното лице ще носи отговорност за причинени вреди. С измененията се цели да се спрат злоупотребите в процедурата по обжалване, които забавят важни за обществото инфраструктурни проекти и често водят до изнудване между състезателите в обществените поръчки.